username
password
 
สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบอีเมล์

   
 
"ตำบลน่าอยู่ เชิดชูการศึกษา วัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ธรรมาภิบาล"
 
 
 
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘(ดู: 378)

- อาศัยอำนาจแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๖ ข้อ ๓๙ และตามหนังสืออำเภอเมืองกำแพงเพชรได้ลงนามอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ โดยนายอำเ(อ่านต่อ)
 
 
 
เขาผาก (ดู: 1205)
กลุ่มประดิษฐ์กระทงจากเปลือกข้าวโพด (ดู: 20)
 
 • ประกาศ การเรียกประชุมสภา อบต.วังทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558 (ดู: 246)
 • รายงานรายรับรายจ่ายประจำปี 2557 (ดู: 183)
 • การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการ เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ดู: 303)
 • การจัดตั้งศูนยดํารงธรรมองคการบริหารสวนตําบลวังทอง (ดู: 535)
 •  
   
   
   
   
   
   
  กิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2558 (ดู: 55 ) 
  ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ประจำปี 2558 (ดู: 73 ) 
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง (ดู: 62 ) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 โครงการ (ดู: 70 ) 
   
   
   
   

  ผอ.รพ.ดังกำแพงเพชร เครียด ซดยาฆ่าหญ้าปลิดชีพตัวเอง(ดู: 95)
  (อ่านต่อ)
   
   
   
     
   
   
   
   
   
             
  16/12/57 ขออนุญาติฝากถึงสาวๆ อบต. ค่ะ พักสมองมากช็อบเสื้อผ้าสวยๆกันน๊าา  ( อ่าน : 6  ตอบ : 0 ) 
  10/08/56 ณัฐชา  ( อ่าน : 92  ตอบ : 0 ) 
  01/03/56 ครูประพฤติผิดศิลธรรม 2  ( อ่าน : 211  ตอบ : 0 ) 
  09/01/56 ขออนุญาติฝากข่าวประชาสัมพันธ์ โปรแกรมควบคุมค่าใช้จ่าย(รถ)  ( อ่าน : 115  ตอบ : 0 ) 
     
   
   
  สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 03/3/2552
  ดูสถิติเว็บ อปท. อื่น
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
  เลขที่ 4  หมู่ 4  ตำบลวังทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000

  ์โทร.055-745562 แฟกซ์ .055-745562  E-mail:info@wangthongsao.go.th
  Copyright 2009. Wangthongsao.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation.