username
password
 
สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบอีเมล์

   
 
"ตำบลน่าอยู่ เชิดชูการศึกษา วัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ธรรมาภิบาล"
 
 
 
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘(ดู: 613)

- อาศัยอำนาจแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๖ ข้อ ๓๙ และตามหนังสืออำเภอเมืองกำแพงเพชรได้ลงนามอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ โดยนายอำเ(อ่านต่อ)
 
 
 
เขาผาก (ดู: 1268)
กลุ่มประดิษฐ์กระทงจากเปลือกข้าวโพด (ดู: 67)
 
 • ข่าวสาร งานป้องกัน "ไฟ หรือ อัคคี" เกิดได้เพราะ? .... (ดู: 290)
 • การส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันตามนโยบายของรัฐบาล (ดู: 391)
 • การลดโลกร้อน ด้วยการ "ปั่นจักรยาน" (ดู: 403)
 • การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2558 (ดู: 358)
 •  
   
   
   
   
   
   
  ประกาศฯ สอบราคา เลขที่ 9/2558 (ดู: 150 ) 
  คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด แแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาดประจำเดือนสิงหาคม 2558 (ดู: 160 ) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน (ดู: 121 ) 
  ประกาศ (ดู: 131 ) 
   
   
   
   

  จังหวัดกำแพงเพชรจัดโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2558(ดู: 40)
  (อ่านต่อ)
   
   
   
     
   
   
   
   
   
             
  19/06/58 ขอน้ำประปาใช้หน่อยค๊ะ  ( อ่าน : 0  ตอบ : 0 ) 
  22/05/58 ขออนุญาติฝากร้านจำหน่าย –>ชุดตรวจmetamphetamineในปัสสาวะ ราคาถูกสุดๆๆ ขายปลีก-ส่ง  ( อ่าน : 1  ตอบ : 0 ) 
  16/12/57 ขออนุญาติฝากถึงสาวๆ อบต. ค่ะ พักสมองมากช็อบเสื้อผ้าสวยๆกันน๊าา  ( อ่าน : 12  ตอบ : 0 ) 
  10/08/56 ณัฐชา  ( อ่าน : 95  ตอบ : 0 ) 
     
   
   
  สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 03/3/2552
  ดูสถิติเว็บ อปท. อื่น
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
  เลขที่ 4  หมู่ 4  ตำบลวังทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000

  ์โทร.055-745562 แฟกซ์ .055-745562  E-mail:info@wangthongsao.go.th
  Copyright 2009. Wangthongsao.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation.