username
password
 
สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบอีเมล์

   
 
"ตำบลน่าอยู่ เชิดชูการศึกษา วัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ธรรมาภิบาล"
 
 
 
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘(ดู: 473)

- อาศัยอำนาจแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๖ ข้อ ๓๙ และตามหนังสืออำเภอเมืองกำแพงเพชรได้ลงนามอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ โดยนายอำเ(อ่านต่อ)
 
 
 
เขาผาก (ดู: 1237)
กลุ่มประดิษฐ์กระทงจากเปลือกข้าวโพด (ดู: 49)
 
 • การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2558 (ดู: 68)
 • การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ของผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ตำบลวังทอง ประจำปี พ.ศ. 2558 (ดู: 60)
 • การให้บริการจัดเก็บภาษีช่วงเวลาพักเที่ยง (ดู: 58)
 • ประกาศ การเรียกประชุมสภา อบต.วังทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558 (ดู: 373)
 •  
   
   
   
   
   
   
  ปฏิทินประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ (ดู: 62 ) 
  อบต.โค้งไผ่ประกาศสอบราคาจ้างภายในตำบลโค้งไผ่ จำนวน 4 รายการ แผ่นที่ 2 (ดู: 59 ) 
  อบต.โค้งไผ่ประกาศสอบราคาจ้างภายในตำบลโค้งไผ่จำนวน 4 โครงการ แผ่นที่ 1 (ดู: 58 ) 
  ประกาศฯ รายงานการเงินระบบ e-laas ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 (ดู: 64 ) 
   
   
   
   

  ผอ.รพ.ดังกำแพงเพชร เครียด ซดยาฆ่าหญ้าปลิดชีพตัวเอง(ดู: 240)
  (อ่านต่อ)
   
   
   
     
   
   
   
   
   
             
  16/12/57 ขออนุญาติฝากถึงสาวๆ อบต. ค่ะ พักสมองมากช็อบเสื้อผ้าสวยๆกันน๊าา  ( อ่าน : 8  ตอบ : 0 ) 
  10/08/56 ณัฐชา  ( อ่าน : 92  ตอบ : 0 ) 
  01/03/56 ครูประพฤติผิดศิลธรรม 2  ( อ่าน : 213  ตอบ : 0 ) 
  09/01/56 ขออนุญาติฝากข่าวประชาสัมพันธ์ โปรแกรมควบคุมค่าใช้จ่าย(รถ)  ( อ่าน : 116  ตอบ : 0 ) 
     
   
   
  สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 03/3/2552
  ดูสถิติเว็บ อปท. อื่น
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
  เลขที่ 4  หมู่ 4  ตำบลวังทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000

  ์โทร.055-745562 แฟกซ์ .055-745562  E-mail:info@wangthongsao.go.th
  Copyright 2009. Wangthongsao.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation.